Vi er ekspert i opvarmning af byggeplads

Vi varetager alle

store og små opgaver

indenfor opvarmning af byggepladser

Har du brug for hjælp til affugtning af din byggeplads?

Søger I en erfaren samarbejdspartner?

Så kontakt os i dag!

Find vores kontaktoplysninger her

Vi er eksperter i at affugte byggepladsen

Vi tilbyder

Kalorifere anlæg

Læs mere her!

Lejebetingelser

 

Generelle betingelser for udlejning

  1. Lejeafgiften beregnes fra den dag udstyret afsendes fra vort lager, til og med den dag det er bragt tilbage i ubeskadiget stand, begge dage medregnet. Transport betales af lejeren. Lejeren bærer det fulde ansvar under brugen og transporten.
  2. Der er ikke i lejeafgiften indbefattet brændselsolie, service, betjening og opstart. Derimod er slitage og reservedele som skyldes almindelig brug indbefattet. Pumper, som er beskadiget af vand og snavs, skal betales af lejeren, ligesom dyser er uden garanti.
  3. Der ydes ingen kredit på lejemålet.
  4. Der ydes ingen garanti for en bestemt ydelse af materiellet, ligesom rør og kabler ikke medfølger.
  5. Ved udstyrets aflevering foretages et eftersyn på vort værksted, og eventuelle reparationer debiteres lejeren, udover lejeafgiften.
  6. Under lejemålet bærer lejeren enhver risiko for det lejede og dettes anvendelse og forvoldte skader, såvel over for vort firma, som overfor tredjemand, og som følge af dette skal lejeren erstatte enhver forvoldt skade, hvadenten denne er brandskade, vold eller hvilken som helst anden form for beskadigelse. Reparationer må kun udføres af Varo-Teknik A/S
  7. Der ydes ingen erstatninger for forsinkelse af et arbejde, dette gælder også ansvar for tab, arbejdsløn eller lignende, herunder erstatning som skyldes stop.
  8. Der ydes ingen reduktion i lejeprisen på grund af stop.
  9. Alle service-besøg vil blive faktureret efter almindelige betingelser sammen med de af os leverede reservedele, som skal betales af lejeren.